Gratis verzending vanaf € 250,-
Zeer groot assortiment
Mogelijkheid tot afhalen
Videocamera Price Match!*

Verzenden & garantie

Levering en leveringstijd

Alle bestellingen worden met UPS verstuurd.

Voor Nederland en België versturen wij gratis bij een bestelling boven € 250,00 incl. BTW.

Voor bestelling onder € 250,00 incl. BTW wordt een standaard tarief van € 6,50 incl. BTW gehanteerd.

Voor zendingen naar andere EU landen gelden afwijkende tarieven.

Wanneer een bestelling wordt verstuurd, volgt per email een tracking nummer waarmee het pakket te volgen is.

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Videoholland ernaar om bestellingen die voor 15 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst de daarop volgende dag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.

Videoholland kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail, telefonisch of per fax worden gemeld.

Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan Euro 2.500, -. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder heeft afgegeven.

Garantie en aansprakelijkheid

Videoholland garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

Videoholland is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Videoholland.

Videoholland is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien Videoholland, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

In het geval de Koper via Videoholland een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Videoholland of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
- indien het product werd verhuurd of gebruikt voor commerciële doeleinden.

De Koper is gehouden Videoholland te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Videoholland mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

De Koper is verplicht het product aan Videoholland te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Videoholland zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

Bij een ongegronde klacht en/of retourzending worden er verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »